Nehezen hihető a halálhíre egy olyan embernek, akivel tegnap még az evopro Group több mérnöke is szorosan együttműködött. A Magyar Mérnöki Kamara volt elnökeként, Barsiné Pataky Etelkával munkatársaink közül többen személyesen is jó kapcsolatokat ápoltak, együtt dolgoztak. Az ő elnöklése alatt a Magyar Mérnöki Kamara jelentős sikereket ért el, új kapcsolatokat épített, elnökként végzett egész tevékenysége innovatív módon vitte előre a Kamara működését. Fontosnak tartotta a mérnöki munkavégzés körülményeinek javítását, a mérnökök folyamatos továbbképzését, a fiatal tehetségek felkarolását. A modern kor vívmányainak megfelelően jelentős hangsúlyt helyezett az e-Mérnök rendszer kiépítésére és fejlesztésére. Kapcsolatai révén lehetőséget teremtett a nemzetközi mérnöki társszervezetekkel való együttműködésre. Elnöksége alatt vitathatatlan érdemeket szerzett azáltal, hogy újra felértékelődött a mérnöki munka fontossága, elfogadottsága, társadalmi megítélése. Azt vallotta, amit az evopro Group mérnökei is: Mérnöknek lenni, bármely szakterületen is, nem csupán munka és foglalkozás, hanem elhivatottság egy életre. Az egész mérnöktársadalom számára nagy veszteség hirtelen tragikus halála. Az evopro Group méltóképpen szeretne megemlékezni róla, ezzel is továbbviendő az ő általa elindított jó irányvonalat. Emlékét megőrizzük.

Egyúttal szeretnénk kifejezni mély együttérzésünket a gyászoló család számára.

Barsiné Pataki Etelka temetése 2018. március 02-án pénteken 14.30-kor lesz a Farkasréti Temetőben.