TENDERS

2018-1.1.2-KFI-2018-00148

2018-1.1.2-KFI-2018-00148

Önkalibráló kerékterhelés-mérő hálózat kutatása vasúti járműdiagnosztika szolgáltatás kialakítására.

Kedvezményezettek:

  • evopro Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
  • MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szerződő azonosító: 2018-1.1.2-KFI-2018-00148

Projektidőszak: 2019.01.01.-2020.12.31.

Támogatás összege: A Projekt megvalósításához a Támogató az NKFI Alapból összesen 261 663 780 Ft (azaz kétszázhatvanegymillió-hatszázhatvanháromezer-hétszáznyolcvan forint) vissza nem térítendő támogatást nyújt:

  • evopro Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság részére: 182 236 550 Ft (azaz száznyolcvankétmilliókétszázharminchatezer-ötszázötven forint.)
  • MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére: 79 427 230 Ft (azaz hetvenkilencmilliónégyszázhuszonhétezer-kétszázharminc forint.)

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célkitűzése egy olyan országos vasúti járműdiagnosztikai adatszolgáltatás létrehozása, amelyet a vasúti teher- és személyszállítás üzleti szereplői vehetnek igénybe az általuk üzemeltetett járművek állapotának követésére és megelőző karbantartás optimális tervezéséhez. A szolgáltatás a Magyarországon 30 helyszínen telepített önkalibráló, hitelesített dinamikus kerékterhelés-mérő rendszer mérési adatainak integrált adatközpontjára épül. A projekt kutatási célkitűzése a kerékterhelés-mérő rendszerek csökkentett sebességtartományban történő dinamikus mérlegként való alkalmazhatósága, a kerékterhelés mérés országos önkalibráló működésének kidolgozása, az egyenlőtlen terhelésértékek és kerékhibák mérésére vonatkozó határértékek a baleseti kockázatokon alapuló meghatározása és a kerék és tengelyterhelés mérési adatok járműdiagnosztikai összefüggéseinek kutatása.